sponsorlogo Agency Nature  Forests pms364

Agentschap voor Natuur en Bos

Coördinerende begunstigde

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur in Vlaanderen samen met alle partners. Wij streven naar meer natuur, betere natuur en plaatsen natuur midden in de maatschappij in Vlaanderen.

Contactpersonen:
Thomas Defoort
Ingrid Chalmet

Website ANB
Facebook ANB
Youtube ANB
Twitter ANB
Instagram ANB
Linkedin ANB
FOD_Eng_Q

Federale overheidsdienst

Medebegunstigde

In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, en dit in overleg met de betrokken partners.

Contactpersonen:
Mieke Degloire
Lieve Jorens

Website FOD
Facebook FOD
Youtube FOD
Twitter FOD
Linkedin FOD
coq_wallon - rvb

Service Public Wallonie – DGARNE

Medebegunstigde

SPW – DGARNE’s belangrijkste taak is om zowel de natuurlijke als landelijke erfgoed van Wallonië te beheren en bovendien assen aan te bieden voor de ontwikkeling, in overeenstemming met de overheid, omtrent de landbouw- en milieusector.

Contactpersonen:
Eric Joiris
Tatiana Kerres

Website SPW
actielogo_natuurpunt

Natuurpunt

Medebegunstigde

De lange termijn bescherming van belangrijke habitats, soorten en landschappen is het hoofddoel van België’s grootste natuurbeschermingsorganisatie. Om dit te bereiken kopen we en beheren we natuurreservaten, bestuderen we soorten en habitats, creëren we bewustwording, zetten we educatieve programma’s op voor zowel het brede als specifieke publiek en lobbyen we lokale en regionale overheden.

Contactpersoon:
Stefan Versweyveldt
Benno Geertsma

Website Natuurpunt
Facebook Natuurpunt
Youtube Natuurpunt
Twitter Natuurpunt
Logo_Natagora (3)

Natagora

Medebegunstigde

Natagora beoogt om de natuur te beschermen, vooral in Wallonië en Brussel. Met als groot doel: het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het herstel van een goede algemene toestand van de natuur in balans met menselijke activiteiten.

Contactpersoon:
Joelle Huysecom

Website Natagora
Facebook Natagora
Youtube Natagora
Twitter Natagora
logo-inverde-cmyk-2009

Inverde

Medebegunstigde

Inverde biedt kwaliteitsvolle opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. Ons aanbod heeft voor elk wat wils, van de professionele natuurbeheerder tot de vrijetijdsnatuurliefhebber. Veiligheid en diepgaande kennis staan centraal in al onze opleidingen.

Contactpersonen:
Jan Weverbergh
Alexander Therry
Sarah Rousseaux

Website Inverde
Facebook Inverde
Twitter ANB
Linkedin Inverde

Samenwerken

Naast een gemeenschappelijke aanpak en acties, heeft elke project begunstigde zijn eigen doelstellingen en acties gebaseerd op hun eigen PAF. Dit met betrekking tot de regionale kenmerken voor natuur en regionaal beleid en procedures of naar gebiedsspecifieke aspecten  voor de gebieden onder hun bevoegdheid.

De voordelen van teamwerk

  • uitwisseling van ervaring
  • geïntegreerde aanpak
  • synergie creëren
  • een stroomversnelling creëren