De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan goedgekeurd om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de EU te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie.

Het “EU actieplan voor de natuur, de mensen en de economie” verscheen op 27 april naar aanleiding van de “fitness check” van de natuurrichtlijnen. Deze fitness check had uitgewezen dat deze richtlijnen “fit for purpose” zijn, maar dat de uitvoering ervan aanzienlijk moet worden verbeterd.

Het actieplan stelt daarom 4 prioriteiten, met 15 acties voor, te ondernemen op Europees niveau maar ook door de lidstaten en de betrokken belanghebbenden. De 4 prioriteiten zijn:

  1. De richtsnoeren, kennis en samenhang met bredere sociaal-economische doelstellingen verbeteren
  2. Politieke betrokkenheid opbouwen en de naleving verbeteren
  3. Meer investeringen in Natura 2000 en betere synergiën met de financieringsinstrumenten van de EU
  4. Betere communicatie en voorlichting en grotere betrokkenheid van burgers, belanghebbenden en gemeenschappen

De Raad Leefmilieu van 19 juni nam conclusies aan waarin ze het actieplan en de acties verwelkomt. België, vertegenwoordigd door minister Schauvliege in de Raad Leefmilieu van 19 juni, benadrukt daarbij het belang van voldoende financiering voor de uitvoering en voor de ondersteuning van landeigenaars en –gebruikers en van een effectievere integratie van natuurdoelen in andere beleidssectoren.

Naamloos

Voor meer informatie kan je terecht op de volgende websites:

About the author